Propozice k Nočnímu běhu vlašimským parkem 2020

datum konání závodu: 10. říjen 2020 / 4. ročník
délka trati: 7,1 km / převýšení 120 m
start: 19:00 hromadný start

Termín pro změny v uhrazených přihláškách (změna jména běžce, klubu, kontaktu) je do středy 14 října. Po tomto datu již nepůjde provést jakoukoli změnu (pouze v den závodu na místě za poplatek 50.-). Děkujeme za pochopení. Startovné nevracíme!

on-line registrace je spuštěna od 1. července 2020 ve 12:00 hod. a bude otevřena do neděle 4. října 2020. 
Registrace na místě bude možná pouze v den závodu v čase 17:00-18:30 hod. (úhrada startovného již pouze v hotovosti)

Prezence pro předem zaregistrované běžce a uhrazené platby:

výdej setů v sobotu 10. října 2020 od 17:00-18:55. Poté bude prezence uzavřena, aby mohl v čas odstartovat závod.
Výdej startovních setů pouze po předložení občanského průkazu, cestovního pasu nebo plné moci.

Změny v registracích:

Změna registrace do středy 7. října je zdarma a stačí, aby nám původní registrující zaslal e-mail s informací o jeho přepisu na jinou osobu (nová osoba provede standardní registraci ale neuhradí startovné). Pozdější změny budou možné pouze na místě za poplatek 50.-. Startovné nevracíme!

Start závodu:

Hromadný start proběhne v 19:00 hod.
Na start budou běžci vpuštěni pouze s funkční svítilnou (ideálně umístěnou na hlavě).
Trať není osvětlena a svítilna je tedy pro Vás jediný zdroj světla.

Trasa závodu:

Zázemí pro běžce:

Možnost převléknutí a úschovna zavazadel bude k dispozici v prostorách šaten SOŠ a SOU, Vlašim, Zámek 1 (přístupné z nádvoří zámku).
Výdej zavazadel z úschovny bude probíhat pouze na základě předložení totožného startovního čísla. WC jsou k dispozici pod Infocentrem vedle místa startu.

Startovné:

200,- při on-line registraci a úhradě do 72 hodin od registrace na náš bankovní účet.
300.- při registraci na místě v den závodu (platba možná pouze v hotovosti).

Startovné nevracíme!

Pokud vám nedorazil e-mail s pokyny k platbě, zašlete startovné na účet č.: 1032247037/6100, v.s.: vaše datum narození, do poznámky uveďte jméno běžce, kterému startovné platíte.

Povinné vybavení pro vpuštění do závodu:

Protože se závod startuje za šera a doběh je za tmy, je povinností každého běžce, mít u sebe během celého závodu čelovou svítilnu. Pokud ji nemáte , bude možné si ji za zvýhodněnou cenu 100.- na místě ve stánku s doplňky zakoupit. Zároveň zde budeme prodávat i reflexní svítící pásky na ruku a nohu pro vaše bezpečné výběhy během podzimní a zimní sezóny.

Kapacita závodu:

maximální kapacita závodu je 400 běžců.

Program závodu:

17:00 – 18:45 – Nové registrace do závodu/úpravy registrací
17:00 – 18:50 – Prezence předem registrovaných závodníků
19:00 – Start závodu NOČNÍ BĚH VLAŠIMSKÝM PARKEM
19:29 – Předpokládaný čas doběhu prvního běžce
19:58 – Předpokládaný čas doběhu posledního běžce
20.00 – slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie v závodu a ceny pro nejlepší:

muži/ženy

První tři běžci v každé kategorii získají originální poháry z naší produkce a také hodnotné věcné ceny od nás a našich partnerů.

Ustanovení:

Závodníci, se řídí, neníli uvedeno jinak, dle ustanovení LA. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. U závodníků mladších 18 let budeme při presentaci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce.